بهاریه

آمد کنون بهار
با کوله بار رنگ
پرشور و با نشاط
پرکار و بی ریا
همچون خود خدا
با یک تبسم قشنگ
بر گوشه لبش
یعنی که روزگار خوش
خواهم برای تو
در حال و هر زمان
اینجا و هر کجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.