سحرگاهان 3

فرق بین همکارانی را که صبح اول وقت و یا حتی زودتر از وقت اداری در محل کار خود حاضر می شوند را با کسانی که دیر می آیند ،حس کرده اید؟
اولی ها همه خوش خلق و سرحال و دومی ها همه عصبانی و گله مند از ترافیک و…..
اولی ها همه با فراغ بال و وقت کافی به انجام امور می پردازند و دومی ها همه با عصبانیت و استرس.
اولی ها با آرامش و لبخند محل کار را به سمت خانه و خانواده ترک می کنند و دومی ها با عصبانیت و دلخوری از مشکلاتی که طی روز داشتند.
بیایید در دسته اولی ها باشیم!

یک دیدگاه دربارهٔ «سحرگاهان 3»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.