عزیزالدین نسفی 2

از کتابهای مهم عزیزالدین نسفی می ‌توان به کشف ‌الحقایق اشاره کرد. کشف الحقایق مبتنی بر فلسفه و عرفان است و نسفی بر ۱۰ اصل کتاب را تألیف کرده است .نسفی از جمله کسانی است که بحث وجود را در کتابش مطرح می ‌کند و وی را می توان از مهمترین افرادی دانست که در فلسفه اسلامی تأثیرگذار بوده اند. آثار او برای آشنایی با عرفان نظری بهترین مدخل است چرا که او با آرای حکما و عرفای پیش از خود آشنایی داشته و به زبان فارسی و ساده به نگارش آثارش پرداخته است. از دیگر آثار نسفی می‌ توان از آغاز و انجام، اسرار التصوف و خواص الحروف، اسرار القابلیه، اسرار الوحی، سلوک مقامات، لوح محفوظ و عالم صغیر، وحدت وجود و انسان ‌الکامل نام برد.
عزیزالدین نسفی، این عارف روشن ضمیر قرن هفتم هجری در کتاب ارزشمند خود ـ انسان کامل ـ تصویری زیبا و به یاد ماندنی از انسان کامل ترسیم می کند و جنبه های ناشناخته ای از اسرار آفرینش آدمی را بیان می کند. این کتاب در میان عارفان و سالکان کوی دوست از ارج و قرب ویژه ای برخوردار است و مریدان بسیاری دارد. بر همین اساس خوشه هایی از خرمن… را انتخاب کرده و تقدیم شما می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.