کلید توسعه ایران 73

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود ، زیرا از آغاز سرمایه گذاری تا موقع بهره برداری ازآن، زمان زیادی مورد نیاز است؛ ولی سرمایه گذاری د ر امر آموزش و پرورش بویژه برای جوامع در حال توسعه، فو ق العاده سودآوراست. در رابطه با جنبه های گوناگون و حساس نظیر فرهنگ، ظرفیت تولید، توزیع درآمد و رشد جمعیت نقش مهمی را می تواند در جریان رشد و توسعه اقتصادی جوامع بازی کند. در اثر آموزش وپرورش ، افراد جامعه دارای مهارت وتخصص خاصی می شوند که این امر با عث ارتقاء و بهبود ظرفیت تولید افراد و نیز سبب افزایش توانایی نیروی کار آنها می شود.
به علاوه آموزش وپرورش باعث می شود درآمد افراد بدلیل مهارت ها و تخصص هایی که کسب کرده اند، درسطح بالاتری قرار گیرد و در نتیجه از سطح زندگی بهتری برخوردار شوند . بنابراین
قابل درک است که آموزش و پرورش می تواند به عنوان ابزار و وسیله ای مناسب جهت سیاست های توزیع مجدد درآمدها به کار رود . یعنی می تواند در رابطه با مسأله ای کمک کننده باشد که معمو لاً به عنوان یکی از مشکلات جوامع (توزیع ناعادلانه درآمدها ) درحال توسعه ، در مسیر رشد وتوسعه آنها مطرح است . همچنین آموزش و پرورش در اثر ایجاد نظم فکری در افراد، سبب افزایش توانا یی انتخاب بهتر، افزایش توانا یی ابداع و نوآوری و… می گردد. و بالاخره از لحاظ روح ی، سبب تغییر نگرش به زندگی و ایجاد و یا افزایش احساس لذت بردن از زندگی و … می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *