کرونا و بشریت 47

۷. تکیه بیشتر روی ربات‌ها
خیلی از کارها هستند که توسط ربات‌ها انجام می‌شوند، اما شاید هیچ‌وقت فکر نمی‌کردیم برای ارسال سفارش از سوپرمارکت هم لازم باشد روی کمک ربات‌ها حساب کنیم. یک ربات می‌تواند بدون ترس از بیماری به فعالیت در خط تولید ادامه دهد یا بدون این که باعث گسترش بیماری شود، خریدها را به شکل ضدعفونی شده تحویل مشتری دهد. کسب‌وکارهایی که در حال حاضر به دلیل حفاظت از نیروی انسانی خود فعالیت اقتصادی را تعطیل کرده‌اند قطعا در آینده با آمادگی بیشتر و آغوش بازتری به استقبال ربات‌ها خواهند رفت. تنها موضوعی که باقی می‌ماند پیدا کردن شغل‌های جایگزین برای افرادی است که احتمالا در آینده بیشتر از همیشه با ربات جایگزین می‌شوند.

کلید توسعه ایران 71

” آدام اسمیت ” اقتصاددان معروف کلاسیک، معتقد است: آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه گذاری در آنهاست . با آموزش، افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیت های آنان سبب می گردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل گردند، بلکه جامعه نیز از سرمایه گذاری در آنها منتفع گردد . به عقیده اسمیت انسان ها با آموزش به سرمایه مبدل می شوند و جامعه می تواند از توان تولید آنها به صورت بهتری بهره مند گردد.
“تئودر شولتز ” که از مهم ترین اقتصاددانان معاصر است و به پدر نظریه سرمایه انسانی معروف است نیز، بر اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه انسانی در تحلیل های اقتصادی تأکید فراوان دارد.
توانایی های اکتسابی انسان ها مهم ترین منبع رشد بهره وری و توسعه اقتصادی » بنابر عقیده شولتز سال های اخیر به حساب می آید و آموزش و پرورش به عنو ان مهم ترین سرمایه گذاری در انسان،دارای مؤثرترین نقش در رشد و توسعه جوامع می باشد.

عزیزالدین نسفی 16

ای درویش! جمله مراتب درخت در تخم درخت موجوداند، باغبان حاذق و تربیت و پرورش میباید که
تا تمام ظاهر شوند. و همچنین طهارت، و اخلاق نیک، و علم و معرفت و کشف اسرار، و ظهور انوار،جمله در ذات آدمی موجوداند، صحبت دانا و تربیت و پرورش میباید که تا تمام ظاهر شوند.
ای درویش! علم اوّلین و آخرین در ذات تو مکنون است. هرچه میخواهی، در خود طلب کن، از بیرون چه میطلبی؟ علمی که از راه گوش بدل تو رسد همچنان باشد که آب از چاه دیگران برکشی و در چاه بی آب خود ریزی آن آب را بقائی نبود، و با آنکه بقائی نباشد زود عفن شود و بیماریهای بد از وی تولّد کند.

کرونا و بشریت46

۶. خرید آنلاین هرچه بیشتر
فراگیری کرونا نشان داد اگر کسب و کار شما امکان ادامه فعالیت خود به شکل آنلاین را نداشته باشد، می‌تواند در شرابط اینچنینی به کلی از صحنه‌ی روزگار محو شود. در دوران قرنطینه بسیاری از کسب‌وکارها به دنبال راهی هستند تا خدمات خود را به شکل آنلاین ارائه دهند. حتی کسب‌وکارهایی که در حال حاضر این خدمات را دارند نیز باید به فکر بهبود زیرساخت‌های غیر آنلاین خود باشند تا وقتی در شرایط اینچنینی با انفجار تقاضا مواجه می‌شوند قادر باشند آن را پاسخ دهند.

کلید توسعه ایران 70

عرضه و تقاضای آموزش
نقش شگفت انگیز آموزش و پرورش در زندگی انسان و شکوفایی استعدادها و ارزش های والای انسانی بر هیچکس پوشیده نیست . آموزش و پرورش نه تنها می تواند در رشد اخلاقی، رفتاری وحتی جسمانی افراد مؤثر باشد، بلکه وسیله ای در جهت رفع نیازهای حقیقی و مصالح اجتماعی به شمار می آید یعنی نقش آموزش و پرورش نه تنها در عینیت بخشیدن به زندگی مادی و معنویفرد متوقف و محدود نمی شود، بلکه تمام شؤون اجتماعی او را در بر می گیرد و عامل رشد و رشد اقتصادی در هر جامعه تا حدودی بستگی به میزان تحول در رفتار فردی دارد، چرا که انسان مهم ترین عامل در فرآیند تولید است، زیرا که از یک طرف قدرت مدیریت و تخصیص منابع را در اختیار دارد و از طرف دیگر با نیروی کار خود تصمیم های اتخاذ شده را جامه عمل می پوشاند . بدین ترتیب تحولات فردی و اجتماعی برای نیل به رشد اقتصادی، حیاتی می باشد.