برچسب ها بـ ‘تحول’

کلید توسعه ایران ۷۰

چهارشنبه, 28 آوریل, 2021

عرضه و تقاضای آموزش
نقش شگفت انگیز آموزش و پرورش در زندگی انسان و شکوفایی استعدادها و ارزش های والای انسانی بر هیچکس پوشیده نیست . آموزش و پرورش نه تنها می تواند در رشد اخلاقی، رفتاری وحتی جسمانی افراد مؤثر باشد، بلکه وسیله ای در جهت رفع نیازهای حقیقی و مصالح اجتماعی به شمار می آید یعنی نقش آموزش و پرورش نه تنها در عینیت بخشیدن به زندگی مادی و معنویفرد متوقف و محدود نمی شود، بلکه تمام شؤون اجتماعی او را در بر می گیرد و عامل رشد و رشد اقتصادی در هر جامعه تا حدودی بستگی به میزان تحول در رفتار فردی دارد، چرا که انسان مهم ترین عامل در فرآیند تولید است، زیرا که از یک طرف قدرت مدیریت و تخصیص منابع را در اختیار دارد و از طرف دیگر با نیروی کار خود تصمیم های اتخاذ شده را جامه عمل می پوشاند . بدین ترتیب تحولات فردی و اجتماعی برای نیل به رشد اقتصادی، حیاتی می باشد.

کلید توسعه ایران ۵۳

چهارشنبه, 4 نوامبر, 2020

نظام آموزشی سنتی،از آنجایی که در زمان،مکان و برنامه درسی معین و مشخصی شکل می گیرد و همه یادگیرندگان، بدون استثنا باید طبق نظم مدرسه در کلاس حضور یابند و در زمان معینی امتحان بدهند و طبق نظام ارزشیابی تعیین شده ای ارزیابی گردند،ماهیتا با اصل تفاوت های فردی در یادگیری در ستیز است.آموزش مدرن این چنین می گوید که یکسان دیدن دانش آموزان از آن حیث که در برابر یک نوع آموزش،یک نوع بازدهی را انتظار داشته باشیم،بمنزله محدودکردن رشد استعدادهای درونی آنهاست.
دانش آموز،یک انسان و انسان،یک شدن است.آموزشی که به شدن و تحول او نینجامد،ناقص است.
تمدن بشر از آغاز که غارنشینی بود و پس از آن،چگونه پیشرفت کرد؟اختراعات،اکتشافات و نوآوری هایی که بشر برای زندگی راحت ترو سهل تر خود انجام داده،آیا تحت تربیت و آموزش مربی و معلم بوده است؟
کسانی که حداکثر تصدی و متولی بودن را در تربیت دانش آموزان و شاگردان می خواهند،این جریان هزاران ساله را یا نادیده می گیرندمربیان که عبارتند از: طبیعت،عقل و استعدادها و نیازهای بشری را نادیده می گیرند.

کلید توسعه ایران ۲۲

چهارشنبه, 5 فوریه, 2020

اطلاعاتی که ما در دوره تحصیلی به خورد بچه هایمان می دهیم،زباله است و نوعی یادگیری زائد می باشد.بچه توانایی فکر کردن ندارد. اگر قرار باشد دانش آموز در دبیرستان دانش بیاموزد ابتدا باید فکر کردن بیاموزد و بعد یاد بگیرد فلان قله کجاست. کاری که ما می کنیم،تزریق اطلاعات زائد در ذهن دانش آموزانمان است. بخش بزرگی از نظام آموزشی ما اطلاعات زائدی می دهد که به درد زیستن او با لذت بردن و انسان بودنش نمی خورد. در دبستان باید زیستن را بیاموزیم، در دبیرستان فکر کردن و در دانشگاه تخصص را بیاموزیم و عمل کردن. ما این فاصله را نداریم. از اول دبستان، اطلاعات در ذهن بچه می ریزیم و استرس می دهیم بدون اینکه فکر کردن را بیاموزد. ما با نسلی روبرو هستیم که ۱۲ سال تحت استرس شدید بوده است.
تحول اساسی در آموزش و پرورش نیازمند عزم نظام سیاسی کشور است. در واقع،برای تحول فقط کفایت نمی کند که وزیر تصمیم بگیرد،بلکه دولت هم باید حمایت کند و در نظام سیاسی هم تحول ایجاد شود.

کلید توسعه ایران ۱۲

چهارشنبه, 20 نوامبر, 2019

به باور بنده،ما نمی توانیم هیچ تحولی را در کشور پیش ببریم،مگر اینکه توسعه را از حوزه آموزش آغاز کنیم.
اگر در یک عبارت بخواهم بگویم که ایرانیان چرا توسعه نیافته اند،باید پاسخ را در این عبارت جستجو کرد که: ما جامعه بی کودکی هستیم.
در واقع جامعه ایرانی،جامعه فاقد کودکی بوده است و به همین علت فرایند توسعه در جامعه ما شکل نگرفته است. چون ما ایرانیان از نوزادی به پیری رسیده ایم!
در واقع بیشتر برنامه ها و احکام قانونی آنها در خصوص حوزه های زیربنایی نظیر سدسازی،راه،برق،آب،مخابرات و مواردی از این دست است و بعد در مورد آموزش عالی و کمتر در مورد آموزش ابتدایی.
بر اساس دیدگاه بسیاری از روانشناسان،بیش از ۸۰% از ظرفیت های دوران کودکی قبل از دبستان قابل هدایت و مدیریت است و تنها ممکن است ۲۰% از آن در دبستان شکل بگیرد

کلید توسعه ایران ۶

چهارشنبه, 2 اکتبر, 2019

آموزش و پرورش در بحث تمدن چه نقشی بازی می کند؟
رابطه جالبی هم بین فرهنگ و آموزش و پرورش وجود دارد. فرهنگ که از سویی روح تمدن است،باید دید که با آموزش و پرورش چه نسبتی دارد؟
ما هم بایدفرهنگمان را به کودکانمان بدهیم و هم بایدخودفرهنگ را به جلو حرکت بدهیم و دگرگونش کنیم. اینطور نیست که فرهنگ ثابت باشد و فقط لازم باشد که انتقال پیدا کند،بلکه فرهنگ خودش هم باید رشد کند.
حال باید پرسید که این امر یعنی تحول فرهنگ کجا باید انجام شود؟ این را چه کسانی باید انجام دهند؟ یکی از منابع مهم در این رابطه آموزش و پرورش است.
نسبت تعلیم و تربیت با فرهنگ به این صورت است که اگر ما فرهنگ را یک ارگانیسم ببینیم،مغز آن آموزش و پرورش می شود.به این ترتیب، هم آموزش و پرورش وابسته به فرهنگ است و هم فرهنگ وابسته به آموزش و پرورش است.
آموزش و پرورش وابسته به فرهنگ است چون می خواهد آن را به دست نسل نو بدهد، فرهنگ نیز وابسته به آموزش و پرورش است،زیرا باید به دست آن در فرهنگ تحول رخ دهد.

وقت آن رسیده که….. ۲

شنبه, 1 جولای, 2017

ایرانی عارف بود و یزدان پرست،
ایرانی دروغ را بسیار ناخوش می دانست و مادر همه پلیدی ها،راه فقط یکی بود و آنهم راه راستی،
ایرانی آب را هدر نمی داد و آلوده نمی کرد،
درخت و طبیعت وجودی مقدس برای ایرانی بود،
ایرانی تقویت نیروی بدنی و نیروی اندیشه را دو رکن اصلی انسانیت خود می دانست،
ایرانی آبادگر بود و کار و تلاش را عبادت یزدان پاک می دانست،
ایرانی مهربان بود و مهمان نواز و گشاده رو،
ایرانی هنرمند بود و هنردوست،لطیف و خشن نواز،
ایرانی ضحاک کش بود و ظالم ستیز،
ایرانی دادگستر بود و همنوع نواز و مدافع مظلومین،
ایرانی آباد کننده زمین بود و پیامبر رفاه و سعادت بشریت،
ایرانی عامل تحول و تربیت همه وحشیانی بود که به سرزمینش حمله کردند و به ظاهر مغلوبش کردند،
ایرانی شهره بود در عالم به آدمیت و نگین حلقه بشریت .
آیا تاریخ گواه این ادعا ها نیست؟
پس چرا اکنون اینگونه نیستیم؟