برچسب ها بـ ‘خدا’

خدا و غم

دوشنبه, 19 اکتبر, 2020

گویند که خدا همیشه با ماست
ای غم نکند خدای مایی

تصویر نوشته ۱۷۱

سه‌شنبه, 21 جولای, 2020

تصویر نوشته ۱۶۴

سه‌شنبه, 2 ژوئن, 2020

تصویر نوشته ۱۵۸

سه‌شنبه, 21 آوریل, 2020

تصویر نوشته ۱۵۷

سه‌شنبه, 17 مارس, 2020

تصویر نوشته ۱۴۹

سه‌شنبه, 14 ژانویه, 2020

تصویر نوشته ۱۴۸

سه‌شنبه, 7 ژانویه, 2020

تصویر نوشته ۱۴۰

سه‌شنبه, 12 نوامبر, 2019