برچسب ها بـ ‘خیام’

خیام

دوشنبه, 10 می, 2021

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بند سر زلف نگاری بوده‌ست
این دسته که بر گردن او می‌بینی

دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست

بازهم از خیام

دوشنبه, 3 می, 2021

ایدل چو زمانه می‌کند غمناکت

ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند

زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

از خیام

دوشنبه, 26 آوریل, 2021

هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا

چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک

نقاش ازل بهر چه آراست مرا

خیام

دوشنبه, 8 مارس, 2021

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

چون آب بجویبار و چون باد بدشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت

روزیکه نیامده‌ست و روزیکه گذشت

باز هم از خیام

دوشنبه, 1 فوریه, 2021

امروز ترا دسترس فردا نیست
و اندیشه فردات بجز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

از خیام

دوشنبه, 25 ژانویه, 2021

آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت
بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

از خیام

دوشنبه, 4 ژانویه, 2021

آن قصر که جمشید در او جام گرفت

آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت
بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

باز هم از خیام

دوشنبه, 14 دسامبر, 2020

نیکی و بدی که در نهاد بشر است

شادی و غمی که در قضا و قدر است
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

چرخ از تو هزار بار بیچاره‌تر است