ماجرای پایان ناپذیر حافظ 2

حافظ در واقع یک مجموعه”غمنامه و امیدنامه ایران”را به دست ما سپرده و چون تاریخ این ششصد سال بعد از او هم کم و بیش بر همان روال پیشین حرکت کرده است،پس ما در مصاحبت کتاب او،همان”جام جم” را که بارها از آن حرف زده است،در پیش رو داریم و گذشته خود را در آن تماشا می کنیم:
وندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد!
حافظ چهار کتاب زبان فارسی را می فشرد و عصاره اش را در دیوان خود جای می دهد:شاهنامه، مثنوی و غزلیات مولانا،و کلیات سعدی. باید بر این چهار،همان تعداد کم رباعیات منصوب به خیام را هم اضافه کرد،آنگاه مفاهیم و معانی جمع شده را با تجربه هفتاد ساله عمر که در دورانی پرحادثه گذشته است می آمیزد،و مجموع آن را مانند “گل آدم” که “سرشتند و به پیمانه زدند” و در آن نفخه دمیدند،از دم موسیقی و آهنگی پر می کند،که می توان گفت کمتر حیوان ناطقی در جهان به آن درجه از سحرانگیزی رسیده است

ماجرای پایان ناپذیر حافظ 1

شب یلدا را پشت سر گذاشتیم و یکی از اصلی ترین و محور مراسم این شب،حافظ خوانی و تفعل به دیوان اوست.
به راستی چه کرده این شاعر ایرانی که در میان ده ها شاعر بزرگ دیگر که هریک فخر یک کشور می توانند باشند و همگی در قالب فرهنگ ایرانی جای خوش کرده اند،اینچنین متمایز شده و به فخر شعرا تبدیل شده تا جایی که او را زبان خدا(لسان الغیب) نیز نامیده اند.
دیوان حافظ معدنی بی انتها از شیرینی و شکر در کلام و معنی است و همه را واله و مفتون خود می نماید.
دکتر محمد اسلامی ندوشن،در سال پیش کتابی با عنوان”ماجرای پایان ناپذیر حافظ” نگاشته که الحق در بیان بزرگی و عظمت این شاعر پارسی ،موفق بوده است.
از این رو طی چندین قسمت به هم پیوسته خلاصه ای از این کتاب را تقدیم خواهم نمود.امیدوارم مورد رضایت خاطر ساکنان و مهمانان معبد نوعدوستی قرار گیرد.
یا حق