برچسب ها بـ ‘سبزه’

بازهم از خیام

دوشنبه, 3 می, 2021

ایدل چو زمانه می‌کند غمناکت

ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند

زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

رها کن مرا

دوشنبه, 30 جولای, 2012

به نام صبوحی و پیمانه و خم می

به نام دل و مالک زخم وی

به نام گل و سبزه و روشنی

به نام مل و سنبل و شبنم ملک ری

چنان از غم روزگار خسته ام

که روز و شبم مانده در ماه دی

خدایا چنان کن سرانجام من

که نزد تو باشم فرخنده پی

من اینجا ندارم سر زندگی

نه شوقی به نای و نه میلی به نی

رها کن مرا از غم روزگار

ندانم کجا میرم و تا به کی؟