برچسب ها بـ ‘طربخانه’

از خیام

دوشنبه, 26 آوریل, 2021

هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا

چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک

نقاش ازل بهر چه آراست مرا